הפרוטוקולים של זקני ציון - נוסח עברי מבואר ללימוד ולמחקר


התרגום העברי הראשון לספר האנטישמי "הפרוטוקולים של זקני ציון" בליווי פרקי מבוא וביאורים המעמידים את החיבור מול שני המקורות הספרותיים הראשיים שעליהם התבססו המחברים.