ראשי


התרגום העברי הראשון לספר האנטישמי "הפרוטוקולים של זקני ציון" בליווי פרקי מבוא וביאורים המעמידים את החיבור מול שני המקורות הספרותיים הראשיים שעליהם התבססו המחברים. Comments