הרצאות

אשמח לבוא אליכם ולהרצות בפניכם. להלן רשימת שמות ההרצאות המוצעות:

א. "'הפרוטוקולים של זקני ציון" - הזיוף ששינה את המאה העשרים": בהרצאה זאת אסקור בקצרה את מקורותיו של הספר, ואעמוד על דוגמאות בולטות מתוכו, המעידות על היותו של הספר זיוף.

ב. "בין פרוטוקול לפרוטוקול - כיצד הפך 'הפרוטוקולים של זקני ציון' לרב־מכר?" בהרצאה זאת אציג את תוכן הספר, ואתמקד בפרקים ובפסקות משמעותיים שסייעו לפופולאריות של הספר. 

ג. "'הפרוטוקולים של זקני ציון' והשפעתם בימינו": בהרצאה זאת אביא דוגמאות לגילויי אנטישמיות מהשנים האחרונות (בעיקר מן האינטרנט) ואוכיח כי אלה נשענים על "הפרוטוקולים של זקני ציון". 

ד. "סודות המתרגם: מאחורי התרגום העברי לספר 'הפרוטוקולים של זקני ציון'": בהרצאה זאת אציג בפני המאזינים את סיפורי האישי: הרצון לתרגם את הספר, מהלך התרגום, קשיים שבהם נתקלתי וכן את עבודת "הבילוש" והבלשנות שנעשתה בעת כתיבת הספר.


Comments