על הפרוטוקולים של זקני ציון

הספר "הפרוטוקולים של זקני ציון" הוא פלגיאט, כלומר גניבה ספרותית, שנכתבה על ידי המשטרה החשאית ברוסיה בשלהי המאה התשע-עשרה, עת רוחות המהפכה החלו לנשב, במטרה להסיט את תשומת לב הציבור לסכנות "חיצוניות" המאיימות על שלטון האמפריה. המקור העיקרי לזיוף נכתב בשנת 1864 כספר סאטירי נגד שלטונו של לואי-נפוליאון (נפוליאון השלישי), אשר שלט בצרפת באותם הימים. זייפני "הפרוטוקולים" העתיקו פרקים מן הספר הסאטירי, השמיטו במקומות אחדים והטמיעו את המילה "גויים" בפסקאות רבות, וזאת על מנת לשוות לחיבור מהימנות, כאילו נכתב בידי יהודים. 

בהקדמה למהדורות הראשונות נכתב כי חיבור זה הוא הפרוטוקולים מתוך פגישותיהם של היהודים שהתכנסו בבאזל בשנת 1897 בהנהגתו של בנימין זאב הרצל. בפגישות אלה המשיכו מנהיגי העם היהודי את מזימתם בת אלפי השנים להשתלטות על העולם ושיעבוד הגויים. מטרת ההשתלטות היא המלכת מלך יהודי "מבית דוד", אשר הוא וצאצאיו ימשלו ללא עוררין עד קץ הימים. 


כיצד בא הזיוף לידי ביטוי?

מלבד הפסקאות הרבות המועתקות בשלמותן, ניתן למצוא הוכחות נוספות להיותו של הספר זיוף. הספר רווי בסתירות פנימיות, הנובעות מהשמטות בפסקאות שהועתקו. כך מוצגים היהודים במקום אחד כמי ששולטים בענף התקשורת, ובמקום אחר נכתב כי יש להשתלט על ענף התקשורת בעת הקרובה. כמו כן, מוצגים היהודים הן כבעלי תפישת עולם קפיטליסטית, הן כבעלי תפישה סוציאליסטית ואף אופן ההשתלטות על העולם משתנה מ"פרוטוקול" אחד למשנהו (פעמים כהפיכה צבאית, פעמים כתוצאה של מלחמה כלל עולמית ופעמים כהשתלטות בהסכמה לאחר מלחמת אזרחים).

מחשידה אף יותר היא ההיכרות המוגבלת של מחברי "הפרוטוקולים" עם עולם היהדות ועם ערכיו. "זקני ציון" אינם דנים בענייני הלכה ואף מצהירים כי העם היהודי נבחר בידי "הטבע" להיות הגזע המנהיג את העולם, ולא בידי האל. גישה חילונית זאת, יחד עם דימויים נוספים המוזכרים בטקסט, מוכיחה אף היא כי הטקסט אינו אלא זיוף, שכל מטרתו הייתה הגברת השנאה כלפי העם היהודי.


כריכת המהדורה השמינית ל"פרוטוקולים של זקני ציון" שיצאה במצרים בשנת 2014
כריכת המהדורה השמינית ל"פרוטוקולים של זקני ציון" שיצאה במצרים בשנת 2014
Comments