הורדת הספר ללא תשלום

כאן ניתן להוריד את המהדורה האלקטרונית והמעודכנת של הספר. המעוניינים במהדורה מודפסת מוזמנים לרכוש את הספר בהוצאת "דרורים" שפרטיה מופיעים מימין.

מטרתו של התרגום העברי היא הגברת המודעות לאנטישמיות ולסכנותיה. אין לעשות בספר זה שימוש אשר ממנו משתמע שהמזימה המפורטת בספר היא אמיתית או כל שימוש העשוי לחזק טענות אנטישמיות. כמו כן אין להוציא קטעי תרגום מהקשרם המלא לכל מטרה שהיא.

אין להפיץ ספר זה או חלקים ממנו בצורה מסחרית ללא אישור מראש מהמתרגם ואין להעתיק ספר זה או חלקים ממנו בשינויי ניסוח וללא ציון הפרטים הביבליוגרפיים המלאים. 

העובר על הנחיות אלה ייתבע לדין.
Comments