על התרגום לעברית

מאז פרסומו, תורגם "הפרוטוקולים של זקני ציון" לשפות רבות, אך לא לשפה העברית. כיום, רבים מקרב קוראי העברית מכירים את המושג "הפרוטוקולים של זקני ציון" אך אינם יודעים את מקורו של ספר זה. הנוסח העברי אינו רק תרגום, כי אם מהדורה מבוארת, המעמידה את "הפרוטוקולים" אל מול שני המקורות הספרותיים הראשיים שעליהם נשענו הזייפנים העומדים מאחורי כתיבתו. 

 
דף לדוגמה

עיצובו הייחודי של הספר שונה מדרך עיצובם של יתר ספרי העיון. כתיבת הביאורים וההרחבות סביב לטקסט הראשי נועדה, בראש ובראשונה, להקל על הקורא שלא יזדקק לחיפוש אחר הערות שוליים זעירות בתחתית העמוד. היבט נוסף אשר עמד בבסיס העיצוב היה הממד האירוני שבדמיון לדף גמרא: תוכנו של דף גמרא מוקף בתוספות ובביאורים המפרשים ומבהירים את הכתוב, ואילו ההערות שבספר זה מפריכות את ה"פרוטוקולים" הכתובים במרכז העמוד.


המהדורה העברית של "הפרוטוקולים של זקני ציון" אינה מיועדת רק למומחים ולאנשי אקדמיה, כי אם לציבור הרחב, החל מתלמידי בית הספר הלומדים על האנטישמיות בראשית המאה העשרים, וכלה במבוגרים אשר מבקשים להבין טוב יותר את ההיסטוריה של העם היהודי.